הזיתים

אתר הזיתים של ישראל

חודש: ינואר 2024

תפריט לסוכרתיים

סקירה מקיפה זו בוחנת תפריט המיועד במיוחד לחולי סוכרת. הוא בוחן באופן ביקורתי את התוכן התזונתי של המזון, את התאמתו לאנשים עם סוכרת, ואת ההרכב הכללי. 'האם התפריט עונה על הצרכים התזונתיים של חולי סוכרת?' כשמדובר במתן מענה לצרכים התזונתיים…