הזיתים

אתר הזיתים של ישראל

משפחה וקהילה

מחזיקי תו חניה לנכה

הקדמה: מהו בעל תו חניה לנכים בעלי תו חניה לנכים הם אנשים עם מוגבלות שיש להם תו חניה תקף של נכה. בעל תו חניה לנכה הוא אדם עם מוגבלות שיש לו תו חניה תקף של נכה. תו חניה של נכה…